Svt - den 29:e november 2018

Det här är Sundsvalls logistikpark


Sundsvalls logistikpark är tänkt att vara ett transportnav. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop på ett och samma område. Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och transportsträckor.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Det här är Sundsvalls logistikpark" �r: