Svt - den 29:e november 2018

Hur kan klimatmålet nås?


Sverige har ett långsiktigt mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå det måste utsläppen minska radikalt.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hur kan klimatmålet nås?" �r: