Affrsvrlden - den 20:e november 2018

Förlust igen för Smoltek: ”Följer utvecklingsplanen”


Spotlightlistade nanoteknikbolaget Smoltek hade ett resultat före skatt om -2,6 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2018 (-1,2). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11,2 miljoner kronor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Förlust igen för Smoltek: ”Följer utvecklingsplanen”" �r: