Affrsvrlden - den 20:e november 2018

Engelska skolan ökar omsättningen


Skolföretaget Engelska skolan redovisar ett resultat efter skatt på 12,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (26,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:30 kronor (0:65).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Engelska skolan ökar omsättningen" �r: