Svt - den 18:e november 2018

Barn skadades vid förlossning – föddes utan hjärtslag


Ett barn skadades i samband med en förlossning på Nyköping lasarett enligt en lex Maria-anmälan. Anmälan inkom i början av november.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Barn skadades vid förlossning – föddes utan hjärtslag" �r: