Svt - den 16:e november 2018

Moderater vill korta föräldraförsäkringen


Korta föräldraförsäkringen till max ett år och koncentrera uttaget av föräldrapenningdagar till barnets första levnadsår. Inför dessutom en karensdag vid vård av sjukt barn.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Moderater vill korta föräldraförsäkringen" �r: