Affrsvrlden - den 16:e november 2018

Vinsten växer i NCAB


NCAB, som säljer mönsterkort som använda i många olika elektroniska produkter, redovisar en vinstökning i det tredje kvartalet. Men vd Hans Ståhl ser tecken på lägre ökningstakt i orderingången.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vinsten växer i NCAB" �r: