Affrsvrlden - den 15:e november 2018

Bimobject nära fördubblad omsättning


"Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten för helår upprepar vi våra mål om att vi ska nå en tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år, att kassaflödet ska förbättras för 2018", står det i kvartalsrapporten.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bimobject nära fördubblad omsättning" �r: