Svt - den 14:e november 2018

Skolverket: Inte troligt att en lärare har alla nationella proven


Nationella proven för högstadieungdomar kommer fortsätta som vanligt, trots att fotografier på delar av dem publicerats på sociala medier. Anders Boman på Skolverket säger att läckan är frustrerande, men eftersom det handlar om muntliga prov bedöms skadan inte vara tillräckligt stor för att stoppa proven.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skolverket: Inte troligt att en lärare har alla nationella proven" �r: