Svt - den 13:e november 2018

Hör smittskyddsläkaren förklara farorna med antibiotikaresistens


I över 90 år har antibiotikan räddat liv, men under senare år har allt fler bakterier blivit resistenta. Användningen av antibiotika i Västmanland har minskat. Nu skrivs mindre än 300 recept ut per 1000 invånare och år, men målet är att komma ner till 250, för att förhindra antibiotikaresistens.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hör smittskyddsläkaren förklara farorna med antibiotikaresistens" �r: