Svt - den 8:e november 2018

Hur ser det ut i din kommun – se listan här


I sexton år har Lärarförbundet rankat Sveriges alla skolkommuner. Rankningen baseras på 13 kriterier. Det är resurser till undervisningen, andel behöriga lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som avtalspart, andel barn i förskola, betygsresultat årskurs 9, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år samt andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier. Källa: Lärarförbundet


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hur ser det ut i din kommun – se listan här" �r: