Affrsvrlden - den 8:e november 2018

Ericsson skruvar upp försäljningsmålet


Ericsson höjer sin "försäljningsambition" med sikte på år 2020 - från 190-200 miljarder kronor till 210-220 miljarder kronor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ericsson skruvar upp försäljningsmålet" �r: