Affrsvrlden - den 8:e november 2018

Skanskas vd: "Lättare att förutse framtiden"


De två stora projekt som byggkoncernen Skanska tagit nedskrivningar i har kommit halvvägs varpå det är "lättare att förutse resterande kostnader" i dessa projekt.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skanskas vd: "Lättare att förutse framtiden"" �r: