Affrsvrlden - den 8:e november 2018

Skanska sålde fler bostäder


Byggkoncernen Skanska sålde sammantaget 720 bostäder inom sin bostadsutvecklingsdel under det tredje kvartalet, att jämföra med 683 motsvarande period 2017.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skanska sålde fler bostäder" �r: