Svt - den 8:e november 2018

Tvingas bo kvar trots läkarintyg: ”Vi orkar inte mer”


Båda makarna har styrkt sin begäran om tidig inlösen av huset i Maland, med läkarintyg, men det hjälper inte. De känner sig överkörda och orkar inte ta hand om sitt stora hus och trädgård. Men Trafikverket har gett dem rådet att anlita skottnings- och trädgårdshjälp istället.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tvingas bo kvar trots läkarintyg: ”Vi orkar inte mer”" �r: