Affrsvrlden - den 7:e november 2018

Hög risk i passiva börshus


Girighet drev fram de populära enfastighetsbolagen. Deras begränsade kuponguppsida var förutsägbar med fallande ränta – till priset av kollapsrisk i väggarna framöver.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hög risk i passiva börshus" �r: