Svt - den 7:e november 2018

”Sofia” gick med leden ur led i ett halvår – kritisk mot hyrläkare


Efter vår rapportering om hyrläkarstoppet i Värmland frågade vi er läsare, tittare och följare om er erfarenhet av hyrläkare. En av de som skrev och berättade sin historia för oss är en kvinna som gått med leden i handen ur led i nästan ett halvår – utan att någon upptäckte det eller tog hennes oro på allvar. Hyrläkares nonchalans menar hon är en bidragande orsak till att hon nu har fått hela sin vardag satt ur spel.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "”Sofia” gick med leden ur led i ett halvår – kritisk mot hyrläkare" �r: