Svt - den 7:e november 2018

Miljögifter har förändrat örnars beteende – ”De förstår att något är fel”


Okläckta havsörnsägg från Sundsvallsområdet har de högsta PCB-halterna i hela landet och PCB misstänks vara huvudorsaken till att örnarna ofta misslyckas med att få ungar. Nu ser länsstyrelsen ett ändrat beteende hos de drabbade örnarna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Miljögifter har förändrat örnars beteende – ”De förstår att något är fel”" �r: