Svt - den 7:e november 2018

Hänsyn till naturvård och skogsbränder eftersatt – myndighet får kritik


Sommarens skogsbränder har skapat en debatt om vilka typer av skog vi ska ha i framtiden för att förhindra eller dämpa bränderna. Statliga Skogsstyrelsen har råd att ge om en brandsäkrare skog, men den informationen verkar inte ha gått fram till skogsägarna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hänsyn till naturvård och skogsbränder eftersatt – myndighet får kritik" �r: