Svt - den 7:e november 2018

Starkaste konjunkturen på ett decennium


Norrlandsfondens konjunkturbaroemeter för Västerbotten visar på den bästa konjunkturen på tio år. I länet är det framförallt byggindustrin och sällanköpshandeln som går mycket bra. – Det är en väldigt stark konjunktur som sträcker sig över en bred front,säger Katja Lepola vd för Norrlandsfonden.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Starkaste konjunkturen på ett decennium" �r: