Svt - den 7:e november 2018

Initiativtagare startar klimakterie-café


Aino Fianu Jonason, docent och gynekolog på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, är en av initiativtagarna till Klimakterie-cafét som invigdes under tisdagen. – Det är för kvinnor som är i behov av ökad kunskap och känner att de vill prata med andra kvinnor så att de inte ska känna sig så ensamma.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Initiativtagare startar klimakterie-café" �r: