Svt - den 6:e november 2018

Socialförvaltningen på Gotland utreder misstänkt barnövergepp


Socialförvaltningen på Gotland har gjort en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Socialförvaltningen på Gotland utreder misstänkt barnövergepp" �r: