Svt - den 6:e november 2018

Kommunalrådet om vägbyggen: ”En följd av att staden växer”


När Örebro växer så kommer också växtvärken – bland annat i form av vägbyggen. Ambulanschefernas kritik mot trafiksituationen i staden bemöts nu av ansvarigt kommunalråd.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommunalrådet om vägbyggen: ”En följd av att staden växer”" �r: