Svt - den 6:e november 2018

33 000 dör till följd av antibiotikaresistens i Europa – varje år


Mer än 33 000 människor dör varje år i Europa som en direkt följd av att ha drabbats infektioner på grund av antibiotikaresistenta bakterier. Detta enligt en som publiceras i vetenskapstidskriften The Lancet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "33 000 dör till följd av antibiotikaresistens i Europa – varje år" �r: