Svt - den 5:e november 2018

Fick akut njursvikt efter röntgen – vården kritiseras


Västmanlands sjukhus i Västerås kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att vid två tillfällen ha förbisett tecken på njurskada hos en man.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fick akut njursvikt efter röntgen – vården kritiseras" �r: