Svt - den 4:e november 2018

Usel beredskap för dricksvattenkriser


Vad händer om vattnet sinar, eller om dricksvattnet som kommer ur kranarna blir otjänligt? Framöver kommer klimatförändringarna att kräva stora investeringar i vårt VA-nät, som redan i dag är dåligt.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Usel beredskap för dricksvattenkriser" �r: