Svt - den 3:e november 2018

Satsning på primärvård för funktionsvarierade


Västerbottens läns landsting anser att personer med funktionsvariationer inte har tillgång till primärvård anpassad efter deras behov. Nu ska Ersboda hälsocentral utveckla en fungerande modell.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Satsning på primärvård för funktionsvarierade" �r: