Svt - den 3:e november 2018

Sverige långt ifrån bäst på jämställda löner


Löneskillnaderna mellan könen skiljer sig kraftigt åt i olika EU-länder. Sverige finns inte med bland länderna med lägst löneskillnad, trots att det brukar rankas som ett av världens mest jämställda länder. – Vi har en könssegregerad arbetsmarknad som vi verkligen behöver komma till rätta med, säger Jenny Andersson, sakkunnig inom arbetsmarknad och ekonomi vid Sveriges kvinnolobby.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sverige långt ifrån bäst på jämställda löner" �r: