Svt - den 3:e november 2018

Vård före ett självmord får kritik av IVO


IVO, inspektionen för vård och omsorg, riktar kritik mot Region Norrbotten då de anser att en patient inte fick en god och omsorgsfull vård.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vård före ett självmord får kritik av IVO" �r: