Svt - den 22:e oktober 2018

Tryggare cykelvägar och stöldsäkra parkeringar efterfrågas i Södertälje


Över 1 500 personer har svarat på Södertälje kommuns enkät som handlar om hur Södertälje ska bli en mer cykelanpassad stad. En av anledningarna till att kommunen vill satsa på fler cyklister är att folkmängden i Södertälje förväntas öka kraftigt samtidigt som avstånden är relativt korta.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tryggare cykelvägar och stöldsäkra parkeringar efterfrågas i Södertälje" �r: