Affrsvrlden - den 22:e oktober 2018

Stark rapport från Beijer Ref


Kylkoncernen Beijer Ref redovisar ett rörelseresultat om 339 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018, att jämföra med 217 miljoner motsvarande period 2017.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stark rapport från Beijer Ref" �r: