Svt - den 17:e oktober 2018

Världens nordligaste elbusslinje i drift


Två elbussar har nyligen tagits i drift och trafikerar linje sex mellan Porsön och Kronan, en satsning i Luleå kommuns ambition att till 75 procent vara fossilbränslefri till är år 2020. Det är ett samarbete mellan Kommunen, LLT och Luleå energi som ansvarar för laddstolparna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Världens nordligaste elbusslinje i drift" �r: