Affrsvrlden - den 16:e oktober 2018

Stod pall i första vindpusten


PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljens defensiva värdecase har så här långt klarat börsrekylen betydligt bättre än index.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stod pall i första vindpusten" �r: