Vrmlands tidning - den 16:e oktober 2018

Anmälan mot läkemedelshantering


Det upptäcktes brister i samband med att en uppgradering av hanteringen av läkemedel det digitala vårdinformationssystem Cambio Cosmic.Nu gör landstinget en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Anmälan mot läkemedelshantering" �r: