Vrmlands tidning - den 16:e oktober 2018

Alla bjuds in till samråd


Svar direkt. Stena Renewable planerar mycket riktigt för en vindkraftpark i anslutning till Stömne och delar kommunens uppfattning att platsen är väl lämpad för ändamålet. Planerna rör tjugotalet verk snarare än de 50 som Ragnar anför i sin insändare.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Alla bjuds in till samråd" �r: