Vrmlands tidning - den 16:e oktober 2018

Hjärtstartarna räcker inte till


En ny kartläggning visar att det i Värmlands län finns tillgång till 407 registrerade hjärtstartare. Sett till invånartalet på cirka 280 000 är det inte tillräckligt, enligt Hjärt-Lungfonden, som efterlyser fler tillgängliga hjärtstartare som ska placeras där de behövs som bäst.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hjärtstartarna räcker inte till" �r: