Vrmlands tidning - den 16:e oktober 2018

Skapa nationellt vaccinationsprogram för äldre


Två miljoner svenskar är över 65 år och för varje år blir vi fler och dessutom äldre. En viktig åtgärd för att hålla dessa seniorer friskare längre är att skapa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Det skulle vara en mycket bra förebyggande åtgärd.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skapa nationellt vaccinationsprogram för äldre" �r: