Vrmlands tidning - den 16:e oktober 2018

Låt EU bevaka


Om EU-ländernas gemensamma gräns- och kustbevakning, Frontex, ska utökas eller inte diskuterades den 12 oktober av unionens inrikesministrar. Förslaget lades fram av EU-kommissionen i september. Konflikten mellan medlemsländerna gäller dock inte bevakningens storlek, utan de utökade befogenheter som föreslås.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Låt EU bevaka" �r: