Vrmlands tidning - den 16:e oktober 2018

Folkets hus ber om 225 000 i bidrag


Bäckhammars folkets hus äskar 225 000 kronor från kommunen för att kunna driva verksamhet under 2019.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Folkets hus ber om 225 000 i bidrag" �r: