Vrmlands tidning - den 15:e oktober 2018

Höga nickelhalter i dricksvattnet


För höga halter av nickel i dricksvattnet i Labbsand upptäcktes vid en vattenprovtagning under måndagen. Enligt Karlskoga energi och miljö finns ingen akut risk för konsumenter, men två tankbilar finns uppställda i de berörda områdena.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Höga nickelhalter i dricksvattnet" �r: