Vrmlands tidning - den 15:e oktober 2018

Förstudie inleds om ny sporthall


Andra kommunala projekt har fått nedprioriteras0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Förstudie inleds om ny sporthall" �r: