Svt - den 15:e oktober 2018

Sprängning minskar lastbilstransporterna


Förra veckan utfördes den första av tre planerade sprängningar på en bergtäkt i Grycksbo. Syftet är att få nära tillgång till grus för vägsystemen runt Grycksbo och på sätt kunna minska antalet lastbilslass som körs och därmed utsläppen av koldioxid från transporter på bilväg.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sprängning minskar lastbilstransporterna" �r: