Vrmlands tidning - den 12:e oktober 2018

"Det sämsta resultatet under mina tolv år"


Avgående kommunalrådet skräder inte orden om det tuffa ekonomiska läget0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Det sämsta resultatet under mina tolv år"" �r: