Vrmlands tidning - den 12:e oktober 2018

Är Moderaterna hoppfulla


Att vankelmod sprider sig är inte konstigt. Men ska situationerna lösas behövs en bred reformagenda med ett hoppfullt anslag. Och här är fältet någorlunda fritt för Moderaterna, skriver Edvard Hollertz.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Är Moderaterna hoppfulla" �r: