Vrmlands tidning - den 12:e oktober 2018

Bullerfråga blir politisk


Komplex bullersituation vid Westombanan och Bergdalsbanan – kommunen utreder eventuella åtgärder0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bullerfråga blir politisk" �r: