Affrsvrlden - den 12:e oktober 2018

Kraftig överteckning i Stenocares nyemission


Stenocares nyemission om högst 18,6 miljoner danska kronor, inför listning på Spotlight, övertecknades kraftigt.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kraftig överteckning i Stenocares nyemission" �r: