Svt - den 12:e oktober 2018

Företag får böta för oljehantering i skyddsområde


Ett företag i Luleå krävs på 10 000 kronor i företagsbot efter att ha brutit mot skyddsföreskrifterna för Gäddviks vattentäkt i Luleå.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Företag får böta för oljehantering i skyddsområde" �r: