Vrmlands tidning - den 12:e oktober 2018

Samarbete skulle skapa fler enkla jobb


Dessa bidragstvätterier minskar tillväxtpotentialen för de professionella aktörerna och riskerar merkostnader för kommunerna, både på kort och lång sikt, skriver Jan Kluge och Tor-Björn Angin.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Samarbete skulle skapa fler enkla jobb" �r: