Svt - den 11:a oktober 2018

JK inleder förundersökning mot Trafikkontoret


Nu inleder Justitiekanslern en förundersökning mot Trafikkontoret i Göteborg, för att undersöka om det stämmer att den politiske vilden Henrik Munck har efterforskat källor vid ett sammanträde. Något han har anklagats för.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "JK inleder förundersökning mot Trafikkontoret" �r: