Vrmlands tidning - den 11:a oktober 2018

Riktat statstöd ska göra Åmål mindre eftersatt


Som en av landets 30 mest socioekonomiskt eftersatta kommuner har Åmål rätt till ett särskilt statsbidrag0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Riktat statstöd ska göra Åmål mindre eftersatt" �r: